postup darovania 2%

V prílohe mailu alebo (na mojej http://www.kelha.sk/tlaciva-na-stiahnutie/ ) zasielam predvyplnené organizácie cez, ktorú zbieram 2%

OZ BABORAD , Kozmonautov 409/39, 916 01 Stará Turá IČO: 50656139     IBAN: SK53 0900 0000 0051 3853 3988                                                         Zapísané v : Register občianskych združení MVS číslo spisu:                         VVS/1-900/90-50379

Dôležite je zaslať mi na mail, alebo poštou KÓPIU podpísaného odovzdaného Vyhlásenia.

na stiahnutie tu:

vyhlásanie-2021-OZ Baborad

klikni pravým tlačidlom a daj Uložiť odkaz ako…

Vyhlásenie je predvyplnené, to znamená, že každý si doplní iba osobné údaje.

Každý, kto sa rozhodne pomôcť a poukázať 2 %, povie účtovníčke vo firme, kde pracuje, ta mu vystaví potvrdenie o zaplatení dane a z toho potvrdenia prepise sumu, akú daň zaplatil, do vyhlásenia, ktoré predvyplnené posielam, a z toho vypočíta 2 % so zaokrúhlením nadol.

Pre mňa je dôležité, aby každý (za niektorých to robí účtovníčka) odovzdal do 30.04. danného roka na daňový úrad originály týchto dvoch tlačív (potvrdenie a vyhlásenie) vlastnoručne podpísane.

Dôležite je zaslať mi na mail, alebo poštou KÓPIU podpísaného odovzdaného Vyhlásenia.

Ak by chcela poukázať 2% nejaká firma-právnická osoba , tak stačí ako doklad kopia poslednej strany daňového priznania, kde bude uvedené OZ (údaje ako vo vyhlásení). 

Ak by náhodou daka firma chcela poukázať dar cez OZ, zašlem návrh darovacej zmluvy.

PS: Ak mate zamestnancov, kamarátov alebo rodinu, ktorým je jedno, kde sa ich 2% použijú, prihovorte sa, prosim či by mi ich nedali.

 

Podrobný postup tu: Postup darovania